ARMoooアームオー

メンバー
秋月律子(CV.若林直美)双海亜美(CV.下田麻美)双海真美(CV.下田麻美)
2021年4月28日
ウェイ・ダ・アイドル
2021年3月11日
フリースタイル・トップアイドル!